Regulamin

REKLAMACJE - płytki granitowe łupek kamienny

 1. Firma Gran-pol Kamieniarstwo prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Zamówienia składane są poprzez przesłanie drogą internetową zamówienia z danymi osobowymi lub danymi firmy, które klient potwierdza jako prawdziwe . Dane podane w zamówieniu są wykorzystywane do wystawienia faktury VAT.
 3. Zakupu towaru może dokonać pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy.
 4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 5. Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód zakupu. Osoba wystawiająca dowód zakupu upoważniona jest przez kupującego do wystawienia faktury bez jego podpisu. Zakupione towary dostarczane są wraz z wymaganym dowodem zakupu. W przypadku faktur wystawionych w walucie obcej wszelkie koszty bankowe pokrywa kupujący.
 6. Realizacja zamówień następuje po dokonaniu wpłaty na konto lub wpłaceniu gotówki w kasie firmy GranPol.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen w ofercie w przypadku wprowadzenia nowego cennika i wzrostu kursu walut, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, rozpoczynania i odwoływania akcji promocyjnych, wprowadzania zmian w produktach. Firma GranPol zastrzega sobie również występowanie różnic w kolorze płytek, przerostów bądź odmiennego użylnienia w stosunku do prezentowanych płytek wzorcowych. Różnice w odcieniach poszczególnych płytek są efektem naturalnych różnic barwy jednego gatunku kamienia, powierzchnia nawet naturalnie wyszlifowanego kamienia ma też pory i różnej wielkości otwory które nie stanowią podstawy od uznania reklamacji.8. Firma GranPol zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości.
 8. Firma GranPol zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości.

PŁATNOŚCI

 1. Przed odbiorem towaru należy dokonać płatności poprzez płatność gotówką w kasie, bądź przelew bankowy na konto.
 2. Płatność za pobraniem - firma transportowa.

REKLAMACJE

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru.
 2. Reklamacja jest rozpatrywana po dokonaniu pełnej wpłaty za towar oraz po okazaniu dowodu zakupu towaru.
 3. Każdy produkt sprzedawany w sklepie jest nowy, jednak w przypadku zauważenia jakichkolwiek wad technicznych prosimy o kontakt ze sklepem nr tel. 600 378 039 E mail granpol@kamieniarstwo.com.pl
 4. W przypadku gdy Klient zauważa iż przesyłka posiada mechaniczne uszkodzenia zobowiązany jest do spisania w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej protokołu reklamacyjnego, w momencie odbioru przesyłki.
 5. Reklamacja nie obejmuje produktów przecenionych, zamontowanych, wbudowanych lub poddanych obróbce.
 6. Różnice wynikające z różnych ustawień monitora dotyczący koloru nie są podstawą reklamacji towaru. Opisy oraz zdjęcia nie stanowią podstawy do roszczeń wobec sklepu.
 7. W przypadku ewentualnych zwrotów materiału, kupujący pokrywa wszystkie koszty transportu (dostawa i odbiór).
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą w pierwszej kolejności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw szczególnych regulujących sprzedaż konsumencką.
 9. Sądem właściwym do sporów wynikających z umowy sprzedaży jest są właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedającego.
 10. Klient ma obowiązek maksymalnie do trzech dni od dostawy towaru zgłosić ewentualne uszkodzenia lub wady otrzymanego materiału wraz ze zdjęciami. W innym przypadku zwroty lub wymiany nie będą uwzględnione.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku braku kontaktu z klientem z winy klienta (brak adresu poczty lub numeru telefonu) zamówienie będzie anulowane w ciągu 2 dni roboczych.
 2. Logo firmy i nazwy handlowe użyte w sklepie są zastrzeżonymi znakami towarowymi i zostały zamieszczone wyłącznie w celu pełnej informacji Klienta.
 3. Prosimy o rozważne zakupy, ponieważ zwrotów nie przyjmujemy.