Pravidla

REKLAMACE - žulové obklady kamenná břidlice

 1. Firma Gran-pol Kamieniarstwo prodává svoje produkty prostřednictvím sítě Internet.
 2. Objednávky jsou zasílány internetovou cestou s osobními údaji nebo údaji firmy, které zákazník potvrzuje jako pravdivé. Údaje uvedené v objednávce jsou využívány pro vystavení faktury DPH.
 3. Nákup zboží může realizovat plnoletá fyzická osoba nebo ekonomický subjekt.
 4. Zaslání objednávky se rovná přijetí pravidel.
 5. Ke každé objednávce je vystavován doklad o koupi. Osoba vystavující doklad o koupi je oprávněna kupujícím vystavit fakturu bez jeho podpisu. Zakoupené zboží je dodáváno společně s požadovaným dokladem o koupi. V případě faktur vystavených v cizí měně hradí veškeré bankovní náklady kupující.
 6. Realizace objednávky následuje po provedení platby na účet nebo po zaplacení hotovosti v pokladně firmy GranPol.
 7. Obchod si vyhrazuje právo měnit ceny v nabídce v případě zavedení nového ceníku a nárůstu kurzu valut, zavedení nového zboží do nabídky internetového obchodu, při zahájení a ukončení reklamních akcí, zavádění změn v produktech. Firma GranPol si rovněž vyhrazuje možnost výskytu rozdílů v barevnosti obkladů, žilek či odlišného žilkování ve vztahu k prezentovaným vzorovým obkladům. Rozdíly v odstínech jednotlivých obkladů jsou přirozeným efektem rozdílů barvy jednoho druhu kamene, povrch dokonce přirozeně vybroušeného kamene má také póry a otvory různých velikostí, které nepředstavují důvod pro uznání reklamace.8. Firma GranPol si vyhrazuje právo odmítnout realizaci objednávek vzbuzujících pochybnosti.
 8. Firma GranPol si vyhrazuje právo odmítnout realizaci objednávek vzbuzujících pochybnosti.

PLATBY

 1. Před převzetím zboží je nutno provést platbu prostřednictvím platby v hotovosti v pokladně anebo převodem na bankovní účet.
 2. Platba na dobírku - přepravní firma.

REKLAMACE

 1. Podstatou pro přijetí reklamace je doklad o nákupu zboží.
 2. Reklamace je řešena po provedení celé platby za zboží a po předložení dokladu o nákupu zboží.
 3. Každý produkt prodávaný v obchodě je nový, ale v případě zjištění jakýchkoliv technických vad kontaktujte, prosím, obchod na tel. čísle 600 378 039 nebo e-mailu: granpol@kamieniarstwo.com.pl
 4. V případě, že zákazník zjistí, že zásilka nese stopy mechanického poškození, je povinen sepsat v přítomnosti zástupce kurýrní firmy reklamační protokol, a to v momentě přebírání zásilky.
 5. Reklamace se nevztahuje na produkty zlevněné, namontované, zabudované nebo již zpracované.
 6. Rozdíly vyplývající z různých nastavení monitoru týkající se barvy nejsou důvodem k reklamaci zboží. Popisy a fotografie nepředstavují podstatu pro uplatnění nároků vůči obchodu.
 7. V případě případných vrácení materiálu hradí kupující všechny náklady na dopravu (dodání a převzetí).
 8. V záležitostech, které nejsou upraveny v těchto pravidlech, budou uplatňovány v první řadě předpisy občanského zákoníku a dalších zákonů regulujících spotřebitelský prodej.
 9. Soudem příslušným pro spory vyplývající ze smlouvy o prodeji je místně příslušný soud dle sídla Prodávajícího.
 10. Zákazník je povinen maximálně do tří dnů od dodání zboží nahlásit případná poškození nebo vady zboží, které obdržel, a to včetně fotografií. V opačném případě nebude vrácení nebo výměna zohledněna.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. V případě, že není možné kontaktovat zákazníka jeho vinou (chybí poštovní adresa nebo telefonní číslo) bude objednávka anulována v průběhu 2 pracovních dnů.
 2. Logo firmy a obchodní názvy použité v obchodě představují registrované ochranné známky a byly umístěny výhradně pro účely plné informovanosti Zákazníka.
 3. Promyslete si svůj nákup, protože vratky nepříjímáme.
Jděte na hlavní stránku